Uvjeti korištenja

Predmet ove obavijesti internetska je stranica na adresi www.promos.gifts.

Proizvodi i drugi sadržaji objavljeni na web stranici nisu namijenjeni online prodaji, već služe samo kao informativni prikaz ponude.

Zaštita autorskih prava

Svi sadržaji na ovim internetskim stranicama vlasništvo su tvrtke PROMOS MARKETING d.o.o. te su informativne prirode. Nije dopuštena nikakva izmjena, snimanje, distribucija, pohrana ili reprodukcija sadržaja niti bilo kakva upotreba sadržaja ili naziva web stranice koja bi mogla naštetiti dobrom imenu ili poslovanju vlasnika internetske stranice bez prethodnog pismenog dopuštenja vlasnika.

Ograničena odgovornost

PROMOS MARKETING d.o.o. nije odgovoran za korištenje web stranice www.promos.gifts i za eventualnu štetu uzrokovanu uporabom online sadržaja koji se na njoj nalaze. Tvrtka PROMOS MARKETING d.o.o. nastojat će postići ispravnost informacija. PROMOS MARKETING d.o.o. može u bilo kojem trenutku izmijeniti sve sadržaje bez obveze informiranja korisnika te nije odgovoran za posljedice tako nastalih izmjena. Slikovni i tekstualni sadržaj informativne je prirode te nužno ne odgovara stvarnom stanju stvari.

Ograničeno pravo korištenja sadržaja

Korisnici mogu raspolagati sadržajem na internetskoj adresi www.promos.gifts za njihovu osobnu upotrebu, pri čemu ne smije doći do kršenja autorskih prava. Autori sadržaja nisu odgovorni za eventualne štetne posljedice upotrebe. Nijedna druga upotreba ili distribucija navedenih web sadržaja ili njihovog rada nije dopuštena.

Zaštita podataka

U tvrtki PROMOS MARKETING d.o.o. poštujemo vašu privatnost i u skladu s propisima (Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, NN 42/18 i Opća uredba o zaštiti podataka, SL EU L119 i GDPR) na internetskoj stranici www.intrix.si i www.intrixcrm.com, obavljamo sve aktivnosti za zaštitu i etičko postupanje s vašim osobnim podacima, kao što je opisano u nastavku.

Značenje pojmova

Vlasnik i upravitelj web lokacije www.promos.gifts je tvrtka Promos marketing d.o.o. Posjetitelj ili korisnik web stranice je svaka osoba koja posjeti spomenutu web stranicu.

Koje informacije prikupljamo

Kada se prijavite na e-novosti ili ispunite obrazac za kontakt, u sustav unesete svoju tvrtku, ime, adresu e-pošte i telefon, ukratko, podatke koji omogućuju daljnju poslovnu komunikaciju.

U koju svrhu prikupljamo osobne podatke

Svrha prikupljanja poslovnih podataka na web stranicama je poslovne odnos. obrazovne prirode, i to:

 • U slučaju da ispunite obrazac za stjecanje dodatnih informacija ili naše ponude poslovnih darova, suglasni ste da u svrhu daljnje komunikacije, vaše osobne podatke pohranimo u našoj bazi, na temelju legitimnog interesa društva. U tom slučaju, Promos marketing d.o.o. obrađuje i pohranjuje vaše podatke u svrhu odgovaranja na vaša pitanja, pri eventualnoj narudžbi promotivnih proizvoda, kao i postupcima potrebnih za pravilnu i pravodobnu izradu i dostavu.
 • U slučaju da se prijavite za naše e-novosti, time nam dopuštate da vam povremeno pošaljemo e-poštu. S liste e-novosti možete se u bilo kojem trenutku odjaviti.

Vrijeme čuvanja osobnih podataka

Navedeni osobni podaci bit će pohranjeni i upotrijebljeni samo onoliko dugo, koliko je to potrebno kako bi se postigla svrha za koju su bili obrađeni. Nakon što je svrha obrade postignuta, vaše ćemo osobne podatke izbrisati, odnos. blokirati pristup do njih.

Možete zatražiti da vaše osobne podatke prestanemo koristiti u svrhu direktnog marketinga. U tom ćemo slučaju, u roku od 30 dana, na odgovarajući način spriječiti upotrebu vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga te vas o tome obavijestiti.

Kako štitimo vaše osobne podatke

Uvijek pohranjujemo samo neophodno potrebne podatke. Web stranica www.promos.gifts gostuje na sigurnom web poslužitelju i podliježe redovitim sigurnosnim provjerama.

Vaše podatke koristimo isključivo u prethodno opisane svrhe i ne prodajemo ih niti ih ne prosljeđujemo trećim stranama.

Vašu e-mail adresu koristit ćemo isključivo za slanje naših e-novosti do primitka odjave i nećemo je prosljeđivati trećim stranama, osim ugovornih partnera, ako je to neophodno za provedbu distribucije e-novosti. U iznimnim slučajevima, vaše osobne podatke, sukladno zakonu, možemo proslijediti državnim i sigurnosnim tijelima, ukoliko od istih primimo službeni zahtjev za prosljeđivanje osobnih podataka.

Pravo da od tvrtke Promos marketing d.o.o. kao upravitelja osobnih podataka u bilo kojem trenutku zahtijevam:

 • Pristup osobnim podacima i sljedeće informacije:
  - svrhe obrade,
  - vrste osobnih podataka, korisnike ili kategorije korisnika kojima su bili ili će biti otkriveni osobni podaci, posebice korisnike u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama,
  - predviđeno razdoblje pohranjivanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterije koji se primjenjuju za određivanje tog perioda,
  - kao i postojanje automatiziranog odlučivanja, uključujući oblikovanje profila.
 • Razloge za to, kao i važnost te predviđene posljedice takve obrade za pojedinca.
 • Jednu (besplatnu) kopiju osobnih podataka u obliku .doc ili .xls (ako je zahtjev predan elektronskim putem i ne zahtijeva se drugačije, kopija se dostavlja u elektronskom obliku). Za dodatne kopije koje zahtijevam, upravitelj može naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir troškove.
 • Ispravak netočnih osobnih podataka.
 • Ograničenje obrade u slučaju:
  - da osporavam točnost osobnih podataka, i to za razdoblje koje upravitelju omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka,
  - da je obrada ilegalna i da se protivim brisanju osobnih podataka te umjesto toga zahtijevam ograničenje njihove upotrebe,
  - da upravitelj podatke više ne treba u svrhu obrade, a meni su potrebni za pokretanje, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva.
 • Brisanje svih osobnih podataka (pravo na zaborav), ako su ispunjene pretpostavke iz članka 17. Opće uredbe o zaštiti podataka, a prije svega kada opozivam spomenuti pristanak na obradu osobnih podataka.
 • Prestanak uporabe osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga, uključujući oblikovanje profila.
 • Da se na mene ne primjenjuje odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja ima pravni učinak u odnosu na mene ili na sličan način na mene značajno utječe, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 22. Opće uredbe o zaštiti podataka.
 • Odjavu od primanja klikom na poveznicu u primljenoj poruci.
 • Pravo na podnošenje pritužbe na upravitelja kod povjerenika za informiranje, ako smatram da obrada mojih osobnih podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka.

Postupak ostvarivanja prava

Upoznat sam s time da sve gore navedene zahtjeve u pogledu ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima, mogu pisanim putem uputiti upravitelju na e-mail adresu info@promos.gifts.

Upoznat sam s time da za potrebe pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima, upravitelj može od mene zatražiti dodatne informacije, dok poduzimanje postupaka može odbiti samo u slučaju ako dokaže da me ne može pouzdano identificirati.

Upoznat sam s time da upravitelj na moj zahtjev s kojim ostvarujem svoja prava u vezi s gore navedenim osobnim podacima, mora odgovoriti najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva.

Linkovi na web stranice trećih strana

Web sadržaj na www.promos.gifts mogu sadržavati poveznice na web stranice trećih strana koje imaju vlastitu sigurnosnu politiku. Promos marketing d.o.o. nema utjecaja na te politike i ne jamči za rad, sigurnost i aktivnosti na web stranicama takvih povezanih ponuditelja.

Kontakt

Ako želite dodatna objašnjenja u vezi s politikom zaštite osobnih podataka u tvrtki Promos marketingu d.o.o., možete nas kontaktirati na e-mail adresu info@promos.gifts

Zaštita podataka

Tvrtka PROMOS MARKETING d.o.o. sa svim će podacima prikupljenim na internetskoj stranici www.promos.gifts raspolagati sukladno važećem zakonodavstvu.