Pogoji uporabe


Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu www.promos.gifts.
Izdelki  in druge vsebine, objavljene na spletni stran niso namenjeni spletni prodaji, temveč služijo zgolj kot informativni prikaz ponudbe.

Zaščita avtorskih pravic
Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last podjetja PROMOS MARKETING d.o.o. in je informativne narave. Kakršnokoli spreminjanje, snemanje, distribuiranje, shranjevanje ali reproduciranje vsebine in vsaka uporaba vsebine ali imena spletne strani, ki bi lahko škodila dobremu imenu ali poslovanju lastnika spletne strani, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika, ni dovoljeno.


Omejena odgovornost
PROMOS MARKETING d.o.o. ne odgovarja za uporabo spletnih strani www.promos.gifts in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Podjetje PROMOS MARKETING d.o.o. se bo trudilo za pravilnost informacij. PROMOS MARKETING d.o.o. lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb. Vsebina, tako slikovna kot tekstovna, je informativne narave in ne ustreza nujno dejanskemu stanju.

Omejena pravica uporabe vsebin
Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu www.promos.gifts za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Varovanje podatkov
Podjetje PROMOS MARKETING d.o.o. bo z vsemi podatki zbranimi na straneh www.promos.gifts razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.